Главная   »   Красный первомай в Казахстане(1901-1945)   »   ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫНА МЕРЕКЕЛІК СӘЛЕМ


 ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫНА МЕРЕКЕЛІК СӘЛЕМ

Қазақстан К(б)П Орталық Комитетінің секретары Н. А. Скворцов жолдасқа
 

 

Сізді және сіз арқылы күн сәулелі Қазақстанның барлық еңбекшілерін халыңаралық мейрам 1 Май күнімен күттықтаймыз, саяси және шаруашылық майдаядарындағы жүмыстарыңыздың жемісті болуына тілектестігімізді білдіреміз.
 
1 Май күні Қазақстан еңбекшілері ұлы Советтер Союзының еңбекшілерімен бірге біздің даңқты коммунист (болыневиктер) партиясы төңірегіне... онан сайын күшті үйымдасып, өздерінің барлық күші мен білімін фабрикаларда, заводтарда, рудниктерде, темір жол транспортында, ауыл шаруашылығында өндіріс пландарын толық және асырып орындау жолына жұмсайды. Панфиловшы гвардеецтер фашист арамзаларға онан сайын қатты соққы береді, біздің қасиөтті совет жерінде бірде-бір фашист оккупантты қалдырмай қүртқанға дейін жауды талқандай береді.
 
Неміс оккупанттары құртылсын!
 
Советтік Қазақстанның халықтары жасасын!
 
И. В. Панфилов атындағы қос орденді 8-гвардия
атқыштар дивизиясының командованиесі — Серебряков,
Галушко, Гофман, Макиевский.
 
Социалисты Қааақстан. 1942, 1 май.
 
Приветственное письмо первого секретаря ЦК КП (б) Казахстана Н. Скворцова и Председателя СНК Казахской ССР Н. Ундасынова бойцам 8-й гвардейской Панфиловской дивизии и ответное поздравление командования дивизии в связи с празднованием 1 Мая (Социалистик Казахстан. 1942, 1 мая).