Главная   »   Красный первомай в Казахстане(1901-1945)   »   № 81. ЙӘТТИСУ ГУБКОМИ ТӘРҒИБАТ БӨЛҮМИ 1927 ж. ТӘСТИҚЛИГӘН БИРИНЧИ МАЙНИ ТӘНТӘНИЛИК ӨТКҮЗҮШ ПЛАНИ


 № 81. ЙӘТТИСУ ГУБКОМИ ТӘРҒИБАТ БӨЛҮМИ 1927 ж. ТӘСТИҚЛИГӘН БИРИНЧИ МАЙНИ ТӘНТӘНИЛИК ӨТКҮЗҮШ ПЛАНИ

1. Биринчи май мәйрими биринчидин үчинчи майғичә үч күн давам қилиду.
 
2. Биринчи майниң алдинқи күнидә йәккә һәм месткомниц бирләшкән олтиришлирида «Биринчи май» дегән доклад қилиниду. Андин кейин мүмкин болған жайларда декламация, хорлар ейтилиду.
 
3. Майниң биринчи күни намайишлар ясилиду һәм хәлиқ оюнлири ойнилиду.
 
4. Иккинчи күни балилар үчүн: көңүл ечиш, тамашә қилиш, пәнни кезиш ишлири өткүзүлиду. Андин кейин йетимхана балилириға төнтәнилик чүшлүк ғизалар берилиду.
 
5. Үчинчи майда түзләң йәрдә тән-тәрбийә ишлири, оюнлири өткүзүлиду.
 
6. Биринчи май күни кино һәм театрлар, касиплар Союзи, қошчилар Союзи һәм башқа жәмаәт уюшмилириниң әзалири бекарға оюнлирини қоюп бериду.
 
Биринчи майни өткүзүш үчүн пүткүл уездлиң һәм районлуң комитетиниң үндәш — ңизиқтуруш бөлүмлири қешида: үндәш-қизиқтуруш, сәясий ақартиш, касипләр Союзи, уездлиқ хотун-ңизлар бөлүмлири, комсомол, қошчилар Союзи һәм уедзлиқ соқуш комиссариатлириниң өкүллиридин ибарәт комиссия ясилиду.
 
«Кәмбәғәлләр авази», Алмута ш. 1927, 28 апрель.
План агитпропотдела Джетысуйского губкома ВКП(б) по проведению 1 Мая.
Камбагаллар авази (г. Алма-Ата), 1927, 28 апреля.