Главная   »   Красный первомай в Казахстане(1901-1945)   »   № 151. «ОТАН ҮШІН» (СОЛТҮСТІК БАТЫС МАЙДАНЫ) ГАЗЕТІНЕН ХАБАР


 № 151. «ОТАН ҮШІН» (СОЛТҮСТІК БАТЫС МАЙДАНЫ) ГАЗЕТІНЕН ХАБАР

28 апрель 1943 я.

1—МАЙ ҚАРСАҢЫНДА
 
Гурьев. Эмбаның мұнайшылары, планнан тыс жанармай шығарып, майданға көмекті еселей түсуде. Әсіресе «Ескене» промыселынын коллективі жақсы істеп келеді. Ол бес ай бойы Мемлекеттік Қорғау Комитетінің ауыспалы Ңызыл туын қолда берік ұстауда. Ескенешілер, тоқсандық программадан тыс, Бас командованиенің айрықша қорына 16.650 тонна мұнай берді. Мастерлер Әпетбаев пен Данченконың бригадалары күн сайын біржарымнан аса норма өндіреді.
 
Алматы. Қазақстанның колхозшылары Қызыл Армияның ет қорын жасауда. Олар осы күннің өзінде-ақ бүл қорға он мыңдаған центнер ет тапсырды.
 

 

Информация газ. «Отан ушин» Северо-Западного фронта от 28 апреля 1943 г. «Навстречу 1 Мая» о помощи тружеников тыла фронту.