Главная   »   Красный первомай в Казахстане(1901-1945)   »   № 131. «СОЦИАЛИСТІК ҚАЗАҚСТАН» ГАЗЕТІНЕН ХАБАР


 № 131. «СОЦИАЛИСТІК ҚАЗАҚСТАН» ГАЗЕТІНЕН ХАБАР

4 май 1938 ж.
ПАВЛОДАРДА 1 МАЙ МЕЙРАМЫ
 
Пролетариат ынтымағының халықаралық күні — Бірінші майда Павлодар қаласында көп мыңдаған адамдар ңатысқан демонстрация болды. Ңала алаңында болған митингіде сөйлеген стахановшылар, өндіріс кәсібінің екпінділері еңбек өнімін арттыру жөнінде өздеріне жаңа міндеттер алды. Алтын өндірісінің стахановшысы Кертебаев жолдас май айында жұмыс нормасын 145 процент орындауға міндеттеме алды. Ол апрель айында планын 105 процент етіп орындаған.
 
Бұдан соцғы сөйлеген затонның стахановшысы Звонарев, мұғалима Неуделман жолдастар бірінші май мейрамының қуанышымен қатар, бұл айды еңбектің жақсы үлгілерін көрсетумен өткізу турасында айтты.
 

 

Сообщение газ. «Социалистик Казахстан» от 4 мая 1938 г. о праздновании Первомая в Павлодаре